Начало

ДПП Врачански Балкан

Местонахождение
Територията на ПП “Врачански Балкан” се намира в Северозападна България като обхваща части от 2 области и 5 общини, в рамките на които са включени 20 землища, както следва: област Софийска, община Своге, землищата на с.Оплетня, с.Миланово, с.Дружево; област Монтана, община Вършец, землищата на с.Горна Бела Речка, с.Долна Бела Речка, с.Горно Озирово, с.Долно Озирово, с.Стояново; община Криводол, землищата на с.Главаци, с.Краводер; община Враца, землищата на с.Бели Извор, гр.Враца, с.Лютаджик, с.Згориград, с.Паволче, с.Челопек; община Мездра, землищата на с.Лютиброд, с.Зверино, с.Елисейна и с.Очин дол.
В горско-стопанско отношение територията на Парка попада в РДГ София и РДГ Берковица като включва части от земите на ДГС “Своге”, ДГС “Берковица”, ДГС “Враца” и ДГС “Мездра”.
Географско положение
В ПП „Врачански Балкан" е включена голяма част от територията на Врачанска планина и масива на Лакатнишките скали. Врачанска планина се издига южно от Врачанското поле, като заема междинно място между Предбалкана и Главната старопланинска верига. На юг за граница на планината служи Искърския пролом, на запад - Дружевската седловина. Планината има направление северозапад-югоизток. Дълга е около 30 км и широка 10-15 км.


Работно време:

Понеделник - Петък

от 8.00 до 16.30 ч.

Почивни дни - Събота и Неделя

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
„Учим и знаем за българската гора“
Викторина:
   Скъпи малки приятели,
   През последните 21 дни Вие научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Учим и знаем за българската гора".
   Днес можете да проверите своите знания като попълните онлайн анкета, публикувана по-долу като линк. Линкът ще бъде активен днес, 11.април 2021 г. от 11.00 да 16.00 часа.
Линк към викторината

Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995